Hopp til hovedinnhold

ICD-10 og ICD-11

ICD er WHOs internasjonale klassifikasjon for diagnoser som brukes i 117 land. I Norge bruker vi ICD-10 for informasjon om dødsårsaker og diagnoser i spesialisthelsetjenesten, og vi har startet arbeidet mot en overgang til ICD-11.

Her kan du søke i gyldige ICD-10 koder

Veiledning i bruk av ICD-10 og prosedyrekoder

Hvordan bruker vi ICD-10?

Det er helsepersonell som registrer koder som skal rapporteres og samles i nasjonale registre, som for eksempel Norsk Pasientregister og Kreftregisteret. Informasjonen brukes sammen med andre koder som kilde til statistikk for kartlegging og styring av helsetjenesten.

ICD eies og forvaltes av WHO, og vi bruker den 10. revisjonen, ICD-10, i Norge i dag. WHO har nå utviklet en betydelig oppdatert versjon i ICD-11. Det er et mål at den nye utgaven skal tas i bruk i løpet av de kommende årene.

Eksempler på bruk av ICD-10

Viktige datoer og frister

Den norske tilpasningen av ICD-10 oppdateres årlig og publiseres 1. januar. Vi samler innspill til endringer gjennom hele året, men forslag må sendes innen 1.mai for å bli saksbehandlet innen neste års publisering.

  • 1. januar: Oppdaterte kodeverk tas i bruk
  • 1. mai: Frist for endringsforslag
  • 1. juni: Møte i referansegruppe
  • 30. juni: Endringer endelig besluttet.
  • 1. oktober: Kodefiler gjøres tilgjengelig.

Har du spørsmål om eller endringsforslag til ICD-10 og Kodeveilederen?

Send henvendelsen til [email protected]

Fristen for innspill til ICD-10 2024 er 1. mai 2023.

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikke inneholde helseopplysninger eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form.

Last ned filer om ICD-10

Kodelister, årlige endringsdokumenter og kumulativ endringshistorikk.