Hopp til hovedinnhold

Bruk av ICPC-2

ICPC-2 blir nytta av ulike typar helsepersonell. Alle kontaktar hos allmennlege blir registrerte med ein eller fleire ICPC-2-kodar.

Det skal vere samsvar mellom innhaldet i tekstleg journaldokumentasjon og ICPC-2-kode. Journalen er arbeidsverktøyet til legane, og det er nyttig å dokumentere diagnosekodar som ein del av dei faglege vurderingane. ICPC-2-diagnosekode blir registrert saman med annan informasjon i tilvisingar til spesialisthelsetenesta.

ICPC-2 blir nytta av andre typar helsepersonell i primærhelsetenesta, til dømes av fysioterapeutar og i pleie- og omsorgstenesta.

Rekningskortet til legen til Helfo skal innehalde minst ein ICPC-2-kode. Data frå rekningskortet til legen går til databasen KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjonar). Refusjonsdata frå KUHR blir overført til Kommunalt pasient- og brukarregister. Folkehelseinstituttet bruker data til overvaking av smittsame sjukdommar og i Folkehelseprofiler. Statistisk sentralbyrå bruker refusjonsdata frå KUHR til statistikk om allmennlegetenesta.

ICPC-2 er eigd av World Organization of Family Doctors (Wonca). Direktoratet for e-helse har den norske lisensen og ansvaret for oppdateringar.