Hopp til hovedinnhold

ICPC-2

ICPC-2 er den internasjonale klassifikasjonen for helseproblemer, diagnoser og andre årsaker til kontakt med primærhelsetjenesten. ICPC-2 er i bruk i Norge og Direktoratet for e-helse vedlikeholder både denne, og nettsiden der den oppdaterte internasjonale utgaven av ICPC-2 (English version, ICPC-2e-English) publiseres på vegne av Wonca International Classification Committee (WICC).

Her kan du søke etter gyldige ICPC-2-koder

Last ned filer om ICPC-2

Kodelister, konverteringsfiler og årlige endringsdokumenter.

Kodeveiledning ved covid-19

Covid-19-kodene gir bedre overvåkning av pandemien og grunnlag for smittevernstiltak. Det vil også gi et bedre grunnlag for fremtidig forskning.

Eksempler på bruk av ICPC-2

Viktige datoer og frister

ICPC-2 oppdateres årlig og publiseres 1. januar hvert år. Vi samler innspill til endringer gjennom hele året, men forslag må sendes innen 1. mai for å bli saksbehandlet innen neste års publisering.

1. januar: Oppdaterte kodeverk tas i bruk

1. mai: Frist for endringsforslag

1. juni: Møte i referansegruppe

1. november: Kodefiler gjøres tilgjengelig.

Jeg har endringsforslag til ICPC-2

Savner du en kode, eller er det en kode du mener bør endres? Fristen for innspill til ICPC-2 2024 er 1.mai 2023.

Innspill sendes til kodehjelp@helsedir.no

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikke inneholde helseopplysninger eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form.