Hopp til hovedinnhold

Historiske filer ICPC-2

Her finner du tidligere filer for ICPC-2

Ved problemer med nedlastning av filer, kontakt oss på [email protected]

ICPC-2 2022

Endringsdokument ICPC-2 2022 (pdf)

2022 Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping) (txt)

2022 Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 (txt)

2022 Konverteringsfil ICPC-2 til ICD.10 (txt)

2022 Koderegister 60 tegn med prosesskoder (txt)

2022 Koderegister fulltekst med prosesskoder (txt)

ICPC-2B (beriket) 2022

2022 ICPC-2B (beriket) koderegister (Excel)

ICPC-2 2020

Det er i løpet av 2020 innført tre nye koder for covid-19:

  • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
  • R992 Covid-19 (bekreftet)
  • R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve

Endringene er nærmere beskrevet i Endringsdokument ICPC-2 2020 (Word).

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt - 20.10.2022

Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt 04.05.2020

Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10 2020 - oppdatert 20.10.2020

Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 2020 - oppdatert 04.05.2020

ICPC-2B (beriket) 2020

ICPC-2B (beriket) kodefil(xml) - 20.10.2020

ICPC-2B (beriket) er en ny utvidet versjon av ICPC-2 (PDF). Den nye versjonen er utviklet på bakgrunn av behov for å kunne registrere mer detaljert helseinformasjon i primærhelsetjenesten.

Den er et supplement og ikke obligatorisk i bruk. ICPC-2B tar utgangspunkt i koblingen til ICD-10 (International Classification of Diseases) og legger til alle ICD-10-koder som er mappet til den aktuelle ICPC-2-koden.

ICPC-2 hierarki gir støtte til bruk av ICPC, og inneholder inklusjoner, ekslusjoner, kriterier og referanser til hver ICPC-2-kode.

ICPC-2B (beriket) er et nytt kodeverk fra 2017.

ICPC-2 2019

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt -17.12.2018

Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt -17.12.2018

Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt -17.12.2018

Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt -17.12.2018

Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt -17.12.2018

Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt -17.12.2018

Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10.txt - oppdatert 07.10.2019

Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 - 2019.txt - oppdatert 07.10.2019

ICPC-2 med hierarki - 2019.xml - 17.12.2018

ICPC-2 hierarki (xsd) 28.09.2017

Endringsdokument ICPC-2 2018-2019 (Word) -20.12.2018

ICPC-2B (beriket) 2017

ICPC-2B (beriket)kodefil (xml) – 28.09.2017

ICPC-2B (beriket) (xsd) – 28.09.2017

Eldre datafiler

Datafilene for 2015 er lik datafilene for 2016 med unntak: ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt)

Ressurser

FinnKode: Søkeverktøy for medisinske koder

E-læringskurs i medisinsk koding

Relatert innhold

ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten 2004 (PDF)

Kodekort ICPC-2 2004 (PDF)

ICPC-2B (Beriket)(PDF)