Hopp til hovedinnhold
Søk

SNOMED CT

SNOMED CT er en systematisk samling av helsefaglige begreper som kan brukes til å dokumentere og dele opplysninger knyttet til pasientbehandlingen. Ved å bruke et felles begrepsapparat skal det bli lettere å kommunisere mellom ulike deler av helsetjenesten.

Retningslinje for SNOMED CT i Norge

Direktoratet for e-helse anbefaler at SNOMED CT skal vurderes brukt som helsefaglig terminologi ved anskaffelse eller videreutvikling av e-helseløsninger med behov for terminologi

Vil du vite mer om SNOMED CT?

Her finner du blant annet informasjon om oversettelse av SNOMED CT, eierskap og forvaltning og bruk av SNOMED CT i Norge.

Eksempler på bruk av SNOMED CT

Viktige datoer og frister

Direktoratet for e-helse gir ut nye versjoner av SNOMED CT på faste tidspunkt i løpet av et år:

15. april
15. oktober

Utgivelsene inneholder oppdatert innhold basert på behov i sektoren.

Forespørsler om nytt innhold må være innsendt senest to måneder før ny utgivelse.

Har du endringsforslag til SNOMED CT?

Det er gjort et grundig arbeid med å tilpasse SNOMED CT til Norge. I de tilfeller et begrep eller en term mangler, eller mappingen ikke er riktig, bør dette meldes inn til Direktoratet for e-helse. 

Hver organisasjon som bruker SNOMED CT har rutiner for hvordan dette gjøres. Endringsforslag skal meldes inn via egne kontaktpersoner i din organisasjon. 

Lurer du på noe annet?

Send e-post til [email protected].

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikke inneholde helseopplysninger eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form.