Hopp til hovedinnhold

Retningslinje for bruk av SNOMED CT i Norge

Direktoratet for e-helse anbefaler at SNOMED CT alltid vurderes ved nye anskaffelser eller videreutvikling av e-helseløsninger med behov for terminologi.

SNOMED CT er en standardisert og maskinlesbar helsefaglig terminologi som gir presise faglige beskrivelser. Anbefalingen om SNOMED CT er aktuell for mange e-helseløsninger, for eksempel i EPJ-systemer, i fagsystemer og nasjonale e-helseløsninger som Kjernejournal og Helsenorge.

Den nye retningslinjen har vært på en innspillsrunde med frist 31. august 2020. Sentrale problemstillinger som ble reist i innspillsrunden og hvordan disse er behandlet er samlet i et eget dokument.

Kontakt
Postmottak, sentralbord
+47 21 49 50 70