Hopp til hovedinnhold

Definisjoner i SNOMED CT

Begrepene i SNOMED CT blir definert ved hjelp av plassering i hierarkiet og relasjoner til andre begreper.

I SNOMED CT er bare noen av begrepene definert ved hjelp av setninger. De fleste blir heller definert ved hjelp på følgende måte:

1. Overbegrep

Et gitt begrep, f.eks. ‘kronisk pneumoni’, har en plassering i begrepshierarkiet. Begrepet har dermed et (eller flere) overbegreper/foreldre). Ved å slå opp SNOMED CT-browseren ser vi at dette begrepet er en undertype av overbegrepene ‘pneumoni’ og ‘kronisk lungesykdom’. Med andre ord har ‘kronisk pneumni’ en mer spesifikk betydning enn de to overbegrepene.

2. Underbegrep

Begrep ‘kronisk pneumoni’ kan selv ha et eller flere underbegrepeer (barn). Det betyr at begrep ‘kronisk pneumoni’ har en mer generell betydning enn underbegrepene, f.eks. ‘kronisk intersitiell pneumoni’

3. Kjennetegn

Mange begrep blir også definet ved hjelp av noen kjennetegn som er synlige i browseren. ‘kronisk pneumoni’ arver følgende kjennetegn fra overbegrepene:

funnsted: lunge

assosiert morfologi: inflammasjon og konsolidering

I tillegg skiller ‘kronisk pneumoni’ seg fra overbegrepene ved at følgende kjennetegn blir lagt til:

klinisk forløp: kronisk

Kombinasjonen av 1, 2 og 3 vil gjøre at et begrep er definert. Denne måten å definere på gjør at betydningen blir maskinleselig, dvs. at maskiner kan tolke og gjenbruke begrepene i ulike sammenhenger.