Hopp til hovedinnhold

Kodeverk i e-helsestandarder

E-helsestandarder muliggjør kommunikasjon av helseopplysninger mellom ulike aktører i helsetjenesten. Ulike typer kodeverk (administrative, tekniske og helsefaglige) er en viktig del av innholdet i e-helsestandarder.

Standarder innen e-helse

E-helsestandarder er nødvendige for å sikre gode, sammenhengende pasientforløp. I Norge satser vi på økt bruk av internasjonale standarder.

Endringer i kodeverk i standarder

Volven.no og FinnKode inneholder en oversikt over kodeverk som benyttes i nasjonale e-helse-standarder og -spesifikasjoner.

Hvordan brukes kodeverkene i dag?

Kodeverkene benyttes i kommunikasjon og rapportering av opplysninger knyttet til helsehjelp. Ofte foregår denne kommunikasjonen gjennom definerte digitale meldinger, men også gjennom virksomhetenes egne IT-systemer eller nasjonale portaler/komponenter.  Hvert kodeverk har en unid.

Kodeverkene er av ulike typer: 

  • administrative kodeverk med koder for administrative forhold som kjønn, fysisk eller elektronisk adresse, yrke el.
  • tekniske kodeverk som er nødvendig for kommunikasjon (meldingstype, adresseringsinformasjon e.l.)
  • helsefaglige kodeverk, med koder for blant annet helsetilstand, undersøkelser, intervensjoner, tiltak, kirurgiske inngrep, funn og diagnoser.

Eksempler på bruk

Slik brukes kodeverk i e-helseløsninger

Jeg har endringsforslag

Kodeverkene oppdateres ved behov, vanligvis 2 ganger i måneden. Ta kontakt i god tid for å melde inn en en kode, et kodeverk eller en endring.

Send inn forespørsel om endring til kodehjelp@helsedir.no

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikke inneholde helseopplysninger eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form.