Hopp til hovedinnhold
Søk

DHV - Velferdsteknologi til barn unge og voksne

Barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser har behov for sammenhengende tjenester hele livet og på alle arenaer. Ved å komme tidlig inn, tenke nye helhetlige digitale løsninger og velferdsteknologi, vil gevinsten vi kun ser konturer av kunne hentes ut både for bruker selv, men også kommunen i form av spart tid og ressurser.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Lav

Kontaktperson

Bjørnar Alexander Andreassen

Segment

Samstyre

Prosjektets hovedmål: Bedre tjenestetilbud med økt kvalitet til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Resultatmål: Økt kompetanse i kommunen om velferdsteknologi til målgruppen, samt at kunnskap generert i programmet og videre satsing har bidratt til ny praksis for tjenester til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer i minimum én kommune i hvert fylke innen utgangen av 2024.

Status

Under kontroll

Grønt til tross for varierende fremdrift i prosjektenes milepælleveranser. 21 prosjekter som når 75 kommuner. Ny tilskuddsforvaltning gjennomført nå, for å få enda flere prosjekter inn. Prosjektene utfordrer gjeldende strukturer i kommunene med bruker i sentrum som får tjenester fra - ulike sektorer. God delingsånd på tvers av store/små-kommuner/fylker.

Risiko

Lav

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 1 leveranser.

  • Utbredelse

    Ferdigstilt og levert: Nei

    Leveransedato: 01.04.2023

    21 prosjekter dekker nå 73 kommuner. Nå skal ny tilskuddsforvaltningsrunde gjennomføres, for å koble på flere prosjekter.