Hopp til hovedinnhold

DHV - Velferdsteknologi til barn unge og voksne

Barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser har behov for sammenhengende tjenester hele livet og på alle arenaer. Ved å komme tidlig inn, tenke nye helhetlige digitale løsninger og velferdsteknologi, vil gevinsten vi kun ser konturer av kunne hentes ut både for bruker selv, men også kommunen i form av spart tid og ressurser.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Lav

Kontaktperson

Bjørnar Alexander Andreassen

Segment

Samstyre

Prosjektets hovedmål: Bedre tjenestetilbud med økt kvalitet til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Resultatmål: Økt kompetanse i kommunen om velferdsteknologi til målgruppen, samt at kunnskap generert i programmet og videre satsing har bidratt til ny praksis for tjenester til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer i minimum én kommune i hvert fylke innen utgangen av 2024.

Status

Noen utfordringer

Prosjektet avsluttes i nåværende form, men fokus på målgruppen og innretningen vil fortsette ut 2024 i helseteknologiordningen. Gul risiko grunnet noe usikkerhet rundt detaljene i denne overgangen.

Risiko

Lav

Viktig å fortsette fokus på dette området også i helseteknologiordningen, for å sikre at effekter og gevinster som er oppnådd ikke forsvinner i overgangen mellom velferdsteknologiprogram og helseteknologiordning.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 1 leveranser.

  • Utbredelse

    Ferdigstilt og levert: Nei

    Leveransedato: 31.12.2023

    27 prosjekter som når 70 kommuner så langt. Videre framdrift vil besørges av helseteknologiordningen.