Hopp til hovedinnhold

Normen versjon 6.1 er publisert!

Styringsgruppen for Normen vedtok 21. november Normen versjon 6.1, med justeringer av enkelte krav.

De nye kravene gjelder hovedsakelig Normens omtale av risiko og risikostyring. Etter et lengre arbeid besluttet Styringsgruppen tidligere i år at Normen skulle gå bort fra å benytte nivåer for akseptabel risiko, og heller gå over til å bruke akseptkriterier. Som en følge av dette er også teksten justert på relevante steder, hovedsakelig i kapittel 3 om risikostyring. Det er også tatt inn en egen definisjon av «egnet sikkerhetsnivå.»

Samtidig har man benyttet anledningen til å rydde i fotnoter, referanselisten, samt gjøre enkelte språklige endringer for å tydeliggjøre kravene.

Klikk her for å gå til Versjon 6.1.