Søk

Aktuelt

Nytt om arbeidet med Normen.
Pasient- og brukerorganisasjoner oppfordres til å søke om å bli observatører i Normens styringsgruppe
Pasient- og brukerorganisasjoner kan nå søke om å bli observatører i Normens styringsgruppe. Vil din organisasjon være med på å representere dette viktige perspektivet? Her finner du informasjon om søknadsprosessen. Frist for å søke er 15. august.
Vil du delta i referansegruppe?
Vi er i god gang med oppdatering av veiledningsmateriell. I år står flere store og viktige områder på planen.
Handlingsplan for Normen i 2021
Oppdatering av veiledningsmateriell etter Normen 6.0 er hovedprioriteringen for normarbeidet i 2021. I tillegg fortsetter satsingen på utadrettet virksomhet på digitale flater.
Normens redaksjonskomite søker medlemmer
Har du lyst til å være med å påvirke utviklingen av Normens veiledningsmateriell? Da har du mulighet til å melde din interesse for å bli med i redaksjonskomiteen.
Styringsgruppen for Normen åpner opp for flere deltakere – informasjon om søknadsprosessen
Vi utvider styringsgruppen for Normen. Relevante grupper inviteres til å søke innen 12. januar 2021.
Nytt mandat for styringsgruppen, ny sammensetning og forvaltningsmodell for Normen
Nytt mandat for styringsgruppen ble vedtatt 17. september.
Digital kompetanseheving med Normen
Til høsten blir det gode muligheter for digital kompetanseheving gjennom Normen. Både kursene og Normkonferansen blir digitale og det blir åpnet for nye mulighet for dialog og kontakt mellom Normen og sektoren gjennom digitale møtearenaer.
Nytt vedlegg til Normen – "Oversikt over Normens krav"
Det nye vedlegget er en oversikt over Normens krav i tabellform. Kravtabellen er utformet med tanke på gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner. Den kan også brukes i andre sammenhenger der det trengs en systematisk oversikt over Normens krav.
Normen versjon 6.0
Den nye versjonen av Normen er klar og er et resultat av et langvarig revisjons- og utviklingsarbeid med godt samarbeid på tvers av profesjoner og virksomheter i helse- og omsorgssektoren.