Søk

Aktuelt

Nytt om arbeidet med Normen.
Pasient- og brukerorganisasjoner oppfordres til å søke om å bli observatører i Normens styringsgruppe
Pasient- og brukerorganisasjoner kan nå søke om å bli observatører i Normens styringsgruppe. Vil din organisasjon være med på å representere dette viktige perspektivet? Her finner du informasjon om søknadsprosessen. Frist for å søke er 15. august.
Vil du delta i referansegruppe?
Vi er i god gang med oppdatering av veiledningsmateriell. I år står flere store og viktige områder på planen.
Handlingsplan for Normen i 2021
Oppdatering av veiledningsmateriell etter Normen 6.0 er hovedprioriteringen for normarbeidet i 2021. I tillegg fortsetter satsingen på utadrettet virksomhet på digitale flater.
Normens redaksjonskomite søker medlemmer
Har du lyst til å være med å påvirke utviklingen av Normens veiledningsmateriell? Da har du mulighet til å melde din interesse for å bli med i redaksjonskomiteen.
Styringsgruppen for Normen åpner opp for flere deltakere – informasjon om søknadsprosessen
Vi utvider styringsgruppen for Normen. Relevante grupper inviteres til å søke innen 12. januar 2021.
Nytt mandat for styringsgruppen, ny sammensetning og forvaltningsmodell for Normen
Nytt mandat for styringsgruppen ble vedtatt 17. september.
Nytt vedlegg til Normen – "Oversikt over Normens krav"
Det nye vedlegget er en oversikt over Normens krav i tabellform. Kravtabellen er utformet med tanke på gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner. Den kan også brukes i andre sammenhenger der det trengs en systematisk oversikt over Normens krav.
Normen versjon 6.0
Den nye versjonen av Normen er klar og er et resultat av et langvarig revisjons- og utviklingsarbeid med godt samarbeid på tvers av profesjoner og virksomheter i helse- og omsorgssektoren.