Hopp til hovedinnhold

Nytt år, ny organisasjon, ny e-postadresse!

Godt nytt år! Normen har siden 2016 hatt sitt sekretariat i Direktoratet for e-helse. Som følge av endringene i den sentrale helseforvaltningen, får Normen nå et nytt "hjem".

Direktoratet for e-helse ble sammenslått med Helsedirektoratet 1. januar. Den nye virksomheten skal hete Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet vil dermed overta sekretariatet for Normen. Det er de samme folkene som vil ivareta sekretariatsfunksjonen, og styringsgruppen vil være uendret. Utover dette skjer det en viktig endring: Normen får ny epostadresse: normen@helsedir.no

På samme måte som tidligere kan du kontakte oss hvis du har spørsmål om Normen, trenger veiledning i Normens krav, eller ønsker kurs- og kompetanseheving fra oss.