Hopp til hovedinnhold

Nytt vedlegg til Normen – "Oversikt over Normens krav"

Det nye vedlegget er en oversikt over Normens krav i tabellform. Kravtabellen er utformet med tanke på gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner. Den kan også brukes i andre sammenhenger der det trengs en systematisk oversikt over Normens krav.

Eksempler på dette kan være i anskaffelser, for en leverandør til å vise samsvar eller i revisjon og utvikling av et system.

Tabellen inneholder flere nyttige verktøy. Blant annet mapping av Normens krav mot ISO 27001:2017 og lovhenvisninger til Normens krav.

Vedlegget "Oversikt over Normens krav" (klikk her for å laste ned i Word-format) erstatter Faktaark 6b og 38.

Endringsønsker og forslag til forbedringer sendes [email protected].

Personvern og informasjonssikkerhet