Hopp til hovedinnhold

Styringsgruppemøte 21. november

Mandag 21. november er det tid for årets siste møte i Normens styringsgruppe.

På årets siste møte er det tradisjon at styringsgruppa vedtar neste års handlingsplan. I år skal det også besluttes ny strategi som skal sette retning for Normen de neste årene. Strategien har tidligere vært på åpen høring i sektoren.

På møtet er det flere spennende produkter som er oppe til beslutning, blant annet en oppdatert versjon av vedlegget til Normen, «Oversikt over Normens krav», herunder et nytt støttedokument som kan benyttes i anskaffelser.

Siden sist styringsgruppemøte har det kommet inn to nye observatører i styringsgruppa. Dette er Senior Norge og We Shall Overcome (WSO), som skal være representant for pasient- og brukerorganisasjonene.

Full oversikt over sakene som skal behandles, samt saksunderlagene er tilgjengelig på Normens nettsider.