Hopp til hovedinnhold

Styringsgruppen for Normen ønsker innspill til ny strategi for 2023-2025

Du kan nå være med å påvirke hva Normen skal jobbe med de neste tre årene!

Normens nåværende strategi ble utvidet med et år pga. covid, og har vart fra 2019-2022. På bakgrunn av strategien blir det utarbeidet og besluttet årlige handlingsplaner.

Normens overordnede strategi i årene 2023-2025 er forslått til å være:

"Helse- og omsorgssektorens felles bransjenorm skal opprettholde og forbedre sin tillit i sektoren gjennom relevante krav og nyttige kompetansehevingsaktiviteter.  Normens veiledning skal være målrettet, oppdatert og holde en høy faglig standard. Sektorens behov skal alltid være førende."

Utkastet til strategi har blitt til gjennom prosess med styringsgruppen fra Normen og med innspill fra sektoren, blant annet gjennom Normens redaksjonskomite.

Styringsgruppen for Normen skal vedta ny strategi 21. november 2022.

Last ned utkast til strategi

Last ned "Utkast til strategi for Normen 2023-2025" (PDF)

Gi innspill

Gi innspill til ny strategi for 2023-2025 her (questback).

Frist for å gi innspill er 28. oktober 2022.

Personvern og informasjonssikkerhet