Hopp til hovedinnhold

Ny strategi for Normen

Etter en lang prosess og påfølgende åpen høringsrunde, har styringsgruppen for Normen vedtatt ny strategi for 2023-2025

Strategien skal være kort og handlingsrettet, og lage retning for arbeidet med Normen de neste tre årene. Basert på den vedtatte strategien vil det bli utarbeidet en 3-årsplan for å operasjonalisere strategien, med målbare resultatmål. Denne planen skal være klar i første kvartal 2023.

Overordnet strategi for 2023-2025 er:

Helse- og omsorgssektorens felles bransjenorm skal opprettholde og forbedre sin relevans og sektorens tillit, gjennom å ha

  • relevante og oppdaterte krav
  • målrettet og oppdatert veiledning av høy faglig standard
  • målrettede og nyttige kompetansehevingsaktiviteter

Helse- og omsorgssektorens behov skal alltid være førende for Normen.

Videre inneholder strategien tre strategiske fokusområder med tilhørende initiativer:

  1. Forenkling, nyttige verktøy og kompetanseheving
  2. Prioriterte temaområder
  3. Sektorens felles kravsett til informasjonssikkerhet og personvern

Strategien inneholder et bedt spekter av initiativer som skal gjøre Normen lettere tilgjengelig, tilby mer kompetanseheving, og legge til rette for at Normen skal følge den teknologiske og juridiske utviklingen fremover. Målet er en bransjenorm som alltid er relevant og som følger sektorens behov.

Strategien i sin helhet kan lastes ned her: