Hopp til hovedinnhold

Normens tilsluttede dokumenter

Styringsgruppen for Normen kan i henhold til gjeldende forvaltningsmodell tilslutte seg dokumenter som er utgitt av andre enn styringsgruppen. Oversikt over disse dokumentene finner du på denne siden.

Styringsgruppen kan i henhold til Normens forvaltningsmodell tilslutte seg produkter som er utgitt av f.eks. fagmyndigheter, foreninger eller andre virksomheter i eller utenfor sektoren. I vurderingen av produktet skal det legges vekt på om utgiver fremstår tilstrekkelig objektiv og om innholdet er tilstrekkelig relevant og nøytralt (f.eks. teknologi- og leverandøruavhengig).

En slik tilslutning medfører ingen forpliktelser for virksomheten eller organisasjonen som har utgitt produktet. 

Tilsluttede dokumenter

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Styringsgruppen tilsluttet seg HITS 1242:2021 Krav til elektronisk meldingsutveksling utgitt av Direktoratet for e-helse, og anbefaler at retningslinjen følges i sektoren. Dato for tilslutning: 20.09.21.