Hopp til hovedinnhold

Normen-dokumenter

Vi har for øyeblikket utfordringer med søk/filtreringsfunksjonalitet på denne siden. Inntil videre finner du Normens veiledere og faktaark ved å bruke hovedsøket på ehelse.no. Vi jobber med å løse problemet. Beklager ulempen det medfører.

Søk i alle Normen-dokumenter

Tema
Normen – Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren
Oversikt over Normens krav og mapping mellom NSMs grunnprinsipper, ISO og CCM
Informasjonssikkerhet og personvern for leverandører til helse- og omsorgssektoren
Medisinsk utstyr; personvern og informasjonssikkerhet (Veileder)
Veileder i digital pasientkommunikasjon
Veileder om internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern
Personvern og informasjonssikkerhet i forsknings- og kvalitetsprosjekter
Veileder om risikostyring i informasjonssikkerhet og personvern
Veileder for rettigheter ved behandling av helse og personopplysninger.
Veileder for små helsevirksomheter
Veileder for bruk av video, lyd og bilde
Veileder med avtaleeksempler ved samarbeid om felles journal
Veileder i informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av teknologi i kommuner (velferdsteknologi)
Veileder for tilgang til helse- og personopplysninger
Veileder i bruk av skytjenester til behandling av helse- og personopplysninger
Veileder for fjernaksess mellom virksomhet og leverandør
Personvern i små helsevirksomheter (artikkel)
Målgrupper i faktaark (faktaark 0)
Sikkerhetsrevisjon (faktaark 06)
Bruk av databehandler (faktaark 10)
Nødprosedyrer ved bortfall av IKT (faktaark 11)
Tilbakerapportering av resultater fra IKT-driften (faktaark 12)
Protokoll over behandlinger av helse- og personopplysninger i virksomheten (faktaark 13)
Tilgangsstyring (faktaark 14)
Logging og innsyn i logg (faktaark 15)
Fysisk sikring av områder og utstyr faktaark (faktaark 17)
Sikring av bærbart utstyr (faktaark 18)
Tiltak for å hindre ondsinnet programvare (faktaark 19)
Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved meldingsformidling (faktaark 20a)
Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling (faktaark 20b)
Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter (faktaark 20c)
Kommunikasjon over åpne nett (faktaark 24)
Lagringstid og sletting (faktaark 25)
Hjemmekontor og annet fjernarbeid (faktaark 29)
Sikring av mobilt utstyr utenfor virksomheten (faktaark 30)
Passord og passordhåndtering (faktaark 31)
Håndtering av lagringsmedia (faktaark 34)
Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i IKT-prosjekter (faktaark 37)
Testing og testdata (faktaark 43)
Tjenesteutsetting av kommunale helse- og omsorgstjenester (faktaark 46)
Krav ved bruk av PKI ved ekstern kommunikasjon (faktaark 49 )
Tiltak ved konvertering og bytte av EPJ (faktaark 53)
Videokonsultasjon (faktaark 54)
Sperret adresTrusselutsatte personer med adressesperre (faktaark 55)se i Folkeregisteret (faktaark 55)
Formål og behandlingsgrunnlag (faktaark 56)
Personvernprinsippene (faktaark 57)
Normens tilsluttede dokumenter