Hopp til hovedinnhold

Helsedataservice

Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.

Helsedataservice skal veilede forskere og andre som søker tilgang til helsedata for sekundærbruk, og skal behandle søknader. En annen viktig oppgave er sikring av personvernet.

Portalen helsedata.no

Nettstedet helsedata.no blir hovedinngangen til Helsedataservice. Helsedata.no er allerede etablert, med felles søknadsskjema, søknadsmottak, variabelsøk og veiledning til søkerne.

I 2022 skal det også innføres et felles saksbehandlingssystem som vil bidra til felles saksbehandling på tvers av de ulike registerforvalterne.

I august 2020 startet byggingen av Helseanalyseplattformen, hvor data fra registrene blir tilgjengelige i sikre analyserom. Etter hvert som Helseanalyseplattformen utvikles, vil den legge til rette for mer avanserte analyser av norske helsedata og legge grunnlaget for nye typer medisinsk og helsefaglig forskning.

Helsedataservice etableres fra 2021

Etablering av Helsedataservice innebærer at det opprettes en ny enhet som skal ivareta det nasjonale ansvaret for tilgang til helsedata.

I november 2020 ble endringer i helseregisgterloven enstemmig vedtatt på Stortinget. Endringene var nødvendige for å etablere Helsedataservice, og gir vedtaksmyndighet til organisasjonen for tilgjengeliggjøring av data fra Helseanalyseplattformen. Lovendringen også var nødvendig for å kunne opprette Helseanalyseplattformen med personopplysninger

Helsedataservice skal etableres som en permanent organisasjon i 2021. Både helsedataservice som tilgangsforvalter og de tekniske løsningene som utgjør Helseanalyseplattformen vil utvikles stegvis.

Tett samarbeid med registerne og brukerinvolvering

Helsedataervice er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for e-helse og registerforvalterne.

Registerforvalterne har samlet inn data over lang tid og lagt grunnlaget for at vi nå kan ta enda et steg videre og utnytte disse dataene enda bedre. Dette samarbeidet er svært viktig.

Helsedataservice og Helseanalyseplattformen skal være brukerorienterte tjenester. Derfor legger vi også stor vekt på involvering av brukerne underveis i den videre utviklingsprosessen.