Hopp til hovedinnhold

Innbyggertjenester og personvern

Helsedataprogrammet har sammen med helsenorge.no videreutviklet nasjonale tjenester for landets innbyggere. Målet for innbyggertjenestene er å styrke innbyggers personvern og ivareta individets rettigheter i henhold til GDPR. I tillegg er det en målsetting å skape et aktivt samspill mellom innbygger og forskere, registerforvaltere og helsepersonell.

Det er viktig for Helsedataprogrammet at innbyggerens innsynsrett i egne personopplysninger er ivaretatt. I tillegg skal det finnes enkle og effektive måter å administrere sine personvernsrettigheter.

Innbyggere skal via helsenorge.no enkelt enkelt kunne få oversikt over hvor egne helsedata er registrert, hvilke opplysninger som er registrert, hvem som har hatt tilgang til dataene og hvilke utleveringer som har blitt gjort av deres data. Nye dialogtjenester vil også gjøre det mulig for innbygger å melde om feil i deres opplysninger.

Innbyggertjenestene leveres gjennom videreutvikling av den offentlige innbyggerportalen helsenorge.no og omfatter:

  • innsynstjenester
  • informasjons- og dialogtjenester
  • administrasjon av personverninnstillinger, inklusive samtykker

Samtykker og reservasjoner

Når forskere ønsker å forske på data som er registrert i helseregistrene, trenger de ikke spesifikke samtykker fra alle som er registrert, så lenge forskningen er innenfor registerets formål.

Imidlertid trenger man et godt informert og frivillig samtykke fra innbyggere ved andre situasjoner man ønsker å bruke deres personopplysninger. Det kan for eksempel være behov for innhenting av nye person- eller helseopplysninger som ikke tidligere er registrert i helseregistre, ved utlevering av opplysninger fra pasientjournal, eller når man ønsker å finne deltakere til en studie med fysisk oppmøte for måling eller prøver.

Helsedataprogrammet har i samarbeid med helsenorge.no videreutviklet løsningen for samtykker og reservasjon. Innbyggeren har en samlet oversikt over sine personverninnstillinger, og kan enkelt trekke samtykket tilbake eller reservere seg for videre bruk. Ved å samle all interaksjon ett sted, vil innbyggers trygghet og tillit til helseforskning forsterkes.

Ytterligere har Helsedataprogrammet bidratt til å legge til rette for forskere som ønsker å innhente samtykker fra innbygger uansett om de er digitalt aktive på helsenorge.no eller ikke. Samtykkeforespørsler blir nå videresendt til andre digitalepostkasser eller som brev hvis det er behov for det.