Søk

Felles språk versjon 1

Direktoratet for e-helse samarbeider med Helseplattformen om å lage en best mulig første versjon av Felles språk, som senere skal bli nasjonal og tas i bruk i resten av landet.

Helseplattformen skal innføre elektronisk pasientjournal for spesialisthelsetjenesten og kommuner i Midt-Norge. Helseplattformen har valgt en utenlandsk terminologibasert EPJ-løsning. Det betyr at det må utvikles en norsk terminologi, med oversatte begreper, som er knyttet til andre norske kodeverk og som kan tas i bruk i løsningen.

Helsefaglige områder som dekkes

Helseplattformen har gjort en gjennomgang av hvilke helsefaglige områder der SNOMED CT er egnet å bruke, og der terminologien har et rikt begrepsapparat. Foreløpig er følgende områder mest aktuelle:

 • Prosedyrer
 • Behandlingsplaner (sykepleie)
 • Diagnoser
 • Allergier
 • Problemliste og klinisk historie
 • Immunisering (vaksiner)
 • Funksjonsnivå
 • Anatomi
 • Pasient demografi
 • Rapportering til kvalitetsregistre
 • Legemidler
 • Behandlingsforløp og behandlingsplaner
 • Laboratorie

Hvilke helsefaglige områder som dekkes besluttes løpende av Helseplattformen gjennom 2020.

Norske begreper

Den norske helsetjenesten bruker norsk i kommunikasjon og dokumentasjon, og Felles språk må foreligge på norsk. Programmet samarbeider med helsepersonell i Helseplattformen om å kvalitetssikre den norske oversettelsen av begrepene som skal brukes, for å sikre at begrepene blir kjente, gode og relevante.

Knytning mot kodeverk

Program for kodeverk og terminologi arbeider med å knytte relasjoner fra begreper i terminologien til koder i eksisterende kodeverk og klassifikasjoner, som for eksempel prosedyrekodeverkene, ICD-10, ICPC og ICF. Disse knytningene legger til rette for større grad av automatisk innrapportering av data til bruk i finansiering og statistikk. SNOMED CT skal dermed ikke erstatte dagens kodeverk, men det skal knyttes sammen i økosystemet Felles språk.

Knytning mot helse- og kvalitetsregistre

Programmet arbeider med å knytte relasjoner fra terminologien til helse- og kvalitetsregistre. Det skjer ved å knytte relasjoner fra begreper i terminologien til variabler i hvert enkelt register. Felles språk kan bidra til økt kvalitet i helsedata og legge til rette for mer automatisert innrapportering av data til registrene. Slike knytninger til helse- og kvalitetsregistre gir også nye muligheter for analyser av helsedata. Programmet samarbeider med registereiere om å gjøre disse knytningene for noen utvalgte registre i første omgang.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei