Hopp til hovedinnhold
Søk

Program kodeverk og terminologi - Felles språk

Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et felles språk i helse- og omsorgstjenestene. Programmet samarbeider med Helseplattformen om å lage en første versjon av Felles språk i Norge.

Kva er Felles språk?

Felles språk skal gi raskare, sikrare og meir einskapleg digitalisering av helse- og omsorgssektoren og leggje til rette for enkel og sikker samhandling.

Hvordan bruke Felles språk i egne løsninger?

Fredag 2. juni kl. 11.30-12.00, Webinar

Velkommen til første møte i vår nye webinarserie hvor vi inviterer til månedlige digitale lunsjmøter. Webinarserien arrangeres av Program kodeverk og terminologi – Felles språk (PKT).

Webinar om Felles språk 28. oktober 2022

I opptaket får du høre mer om implementering og innføring av SNOMED CT, og analyse og beslutningsstøtte med SNOMED CT.

Flere videoer om Felles språk og SNOMED CT

Her publiserer vi videopptak fra webinarer og presentasjoner om Felles språk.

Felles språk versjon 1

Direktoratet for e-helse samarbeider med Helseplattformen om å lage ein best mogleg første versjon av Felles språk, som seinare skal bli nasjonal og takast i bruk i resten av landet.