Hopp til hovedinnhold

Program kodeverk og terminologi - Felles språk

Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et felles språk i helse- og omsorgstjenestene. Programmet samarbeider med Helseplattformen om å lage en første versjon av Felles språk i Norge.

Kva er Felles språk?

Felles språk skal gi raskare, sikrare og meir einskapleg digitalisering av helse- og omsorgssektoren og leggje til rette for enkel og sikker samhandling.

Hvordan ta i bruk SNOMED CT i egne løsninger?

Vi har samlet nyttig informasjon for alle som ønsker å ta i bruk SNOMED CT i egne fagsystemer.

Flere videoer om Felles språk og SNOMED CT

Her publiserer vi videopptak fra webinarer og presentasjoner om Felles språk.

Felles språk versjon 1

Direktoratet for e-helse samarbeider med Helseplattformen om å lage ein best mogleg første versjon av Felles språk, som seinare skal bli nasjonal og takast i bruk i resten av landet.

Bakgrunn og organisering