Søk

Forvaltning av Felles språk

Program for kodeverk og terminologi planlegger hvordan forvaltningen av Felles språk i helse- og omsorgssektoren i Norge skal foregå fremover.

Forvaltningen omfatter selve terminologien SNOMED CT, med utvalgte begreper og norsk oversettelse av disse, samt knytningene fra denne terminologien til de helsefaglige kodeverkene som brukes i helse- og omsorgstjenesten.

Arbeidet med å avklare og definere roller og ansvar, og finne ut av hvilke tjenester som skal tilbys aktørene i sektoren pågår. Programmet arbeider også med å etablere verktøy som aktører i helse- og omsorgstjenesten kan ta i bruk. Disse verktøyene er Kodekatalogen og Nasjonal terminologiserver.

Kodekatalogen gjør det enklere å søke opp koder

Kodekatalogen er et nytt søkeverktøy for alle i helse- og omsorgssektoren å finne oppdaterte kodeverk, synonymlister og gjøre enklere søk. Denne åpne webløsningen gjør det mulig å søke fram ønsket kode eller synonym fra kodeverkene på en enkel måte. Kodekatalogen kommer til å erstatte finnkode.no og Volven, og vil inneholde både helsefaglige og administrative koder. Mer informasjon om når Kodekatalogen blir tilgjengelig blir publisert på ehelse.no.

Nasjonal terminologiserver gjør SNOMED CT tilgjengelig for alle

Nasjonal terminologiserver gir alle aktører i helse- og omsorgssektoren lett tilgang til alle SNOMED CT begreper. Verktøyet gjør det også mulig å enkelt søke opp begreper. Den inneholder både SNOMED International Edition og norsk utvidelse av denne med særnorske begreper. Terminologiserveren gjør det mulig å oppdatere den norske utvidelsen med nye begreper og referansesett regelmessig. Her finnes også et testmiljø der aktører kan prøve ut ny funksjonalitet og gjør at SNOMED CT enkelt kan kobles sammen med andre systemer.

Terminologiserveren er tilgjengelig for alle som ønsker å ha tilgang til den norske versjonen av SNOMED CT eller som ønsker å opprette koblinger mellom denne terminologien og egne kodeverk eller variabler.

Forvaltningsprosesser

Program for kodeverk og terminologi arbeider nå med å avklare hvordan forvaltningen av Felles språk skal foregå. Dette handler for eksempel om hvordan en aktør skal gå frem når det er behov for nye begreper i SNOMED CT, for nye oversettelser eller endringer i referansesett.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei