Hopp til hovedinnhold

Videoer om Felles språk og Snomed CT

Her publiseres videopptak fra webinarer og presentasjoner om Felles språk.

Alle opptakene strømmes fra Vimeo.

Webinar om legemidler og terminologi

Se video fra webinar 24. november 2023.

Nye FinnKode – muligheter for leverandører

Se video fra webinar 3. november 2023.

Registerrapportering – muligheter med SNOMED CT

Se video fra webinar 29. september 2023.

Veiledende planer for sykepleie med SNOMED CT tas i bruk

Se video fra webinar 25. august 2023.

Hvordan bruke Felles språk i egne løsninger

Se video fra webinar 2. juni 2023.

Webinar om Felles språk 28. oktober 2022

Se video fra webinar 28. oktober 2022.

Webinar om Felles språk 13. mai 2022

Tema for webinaret var vitale tegn og Felles språk som sentrale komponenter i Digital hjemmeoppfølging og samhandling, arkitektur for å forholde seg til en ekstern terminologikilde og hva det vil kreve å ta i bruk terminologi SNOMED CT i egen EPJ. Se video fra webinar 13. mai 2022.

Hva er Felles språk og hvorfor trenger vi det?

Alfhild Stokke fra Direktoratet for e-helse og Vice Chair i SNOMED International forklarer hva Felles språk er, hvorfor vi trenger det, og hvilken nytte det vil gi. Se video, fra 11. mars på konferansen eHelse 2021.

Veikartet for Felles språk

Programleder Trond Moberg (innleid) forteller om veikartet for Felles språk. Se video, fra webinaret Felles språk i helse- og omsorgssektoren 24. mars 2021.

På hvilke områder er SNOMED CT egnet for bruk?

Jørn Andre Jørgensen fra Direktoratet for e-helse forklarer hvilke områder i et pasientforløp SNOEMD CT egner seg godt på. Se video, fra 11. mars på konferansen eHelse 2021.

Hvilke områder jobber programmet med, og hvilke aktører samarbeider det med?

Her kan du høre programleder Trond Moberg (innleid) fortelle om hvilke områder programmet arbeider med, og hvilke aktører det samarbeider med. Se video, fra webinaret Felles språk i Helse- og omsorgssektoren 24. mars 2021.

Terminologi for felles forståelse og utveksling av helseopplysninger

Her kan du høre Jørn Andre Jørgensen fortelle om hvordan Felles språk og informasjonsmodeller brukes inn i Kreftregistrene for å legge grunnlaget for automatisert datafangst og semantisk samhandlingsevne. Se video fra Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 15. november 2021.

Datafangst fra EPJ til kvalitetsregistrene i Kreftregisteret

Her kan du høre Liv Marit Dørum fortelle hvordan Kreftregisteret og Program kodeverk og terminologi gikk frem for å hente data fra EPJ til kvalitetsregistre ved bruk av SNOMED CT. Se video fra Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 15. november 2021.

SNOMED CT som meningsbærende innhold og med mulighet for beslutningsstøtte

Jørn Andre Jørgensen fra Direktoratet for e-helse, forklarer fordelene med å bruke SNOMED CT som meningsbærende innhold, og hvordan det kan brukes til klinisk støtte gjennom f.eks. BMJ Best Practice. Se video, fra 11. mars under konferansen eHelse 2021.

Mapping mot andre kodeverk

Eirik Hafver Rønjum fra Conteir forteller om hvordan terminologiserveren Snowstorm muliggjør en minimalistisk arkitektur i løsninger. Se video, fra webinar om Felles språk og SNOMED CT 02. juni 2021.

Terminologi for kunnskapsstøtte i klinisk praksis

Eirik Hafver Rønjum fra Conteir forteller om hvordan terminologien SNOMED CT kan tas i bruk for kunnskapsstøtte i klinisk praksis. Se video, fra webinar om Felles språk og SNOMED CT 02. juni 2021.

Hva er hovedtrekkene i retningslinjen for SNOMED CT?

Jørn Andre Jørgensen, seksjonssjef normering terminologi i Direktoratet for e-helse, forteller om hovedtrekkene i retningslinjen for SNOMED CT i Norge. Retningslinjen ble publisert februar 2021. Se video, fra fra webinaret Felles språk i Helse- og omsorgssektoren 24. mars 2021.

Hvordan komme i gang med SNOMED CT – hvilke ressurser finnes?

Her kan du høre Jørn Andre Jørgensen gi et overblikk over hvilke ressurser som finnes rundt SNOMED CT, og hvordan man som leverandør kan komme i gang med bruken. Se video, fra webinaret Felles språk i Helse- og omsorgssektoren 24. mars 2021.

Slik brukes Felles språk og SNOMED CT på helsenorge.no

Kristin Øhlckers fra Norsk helsenett og Eirik Hafver Rønjum fra Conteir snakker om hvordan de tok i bruk SNOMED CT på den nye plattformen for helsenorge.no Se video, fra webinaret Felles språk i helse- og omsorgssektoren 24. mars 2021.

Felles språk i Helseplattformen

Mona Stedenfeldt fra Helseplattformen og Jørn Andre Jørgensen fra Direktoratet for e-helse forteller om arbeidet med Felles språk i Helseplattformen. Her får du også høre om hvorfor SNOMED CT er valgt som terminologi, og hvordan det brukes for datafangst gjennom kobling til klassifikasjoner. Se video, fra EHiN 11. november 2020.

Felles språk i kjernejournal

Her kan du høre Bent Larsen fra Norsk helsenett og kjernejournal fortelle om hvordan de ser for seg å bruke Felles språk og SNOMED CT. Se video, fra EHiN 11. november 2020.

Hvordan kan SNOMED CT brukes på behandlingsplaner, pleieplaner og veiledende planer?

Her kan du høre Sidsel Ragnhild Børmark fra Helse Sør-Øst RHF fortelle om dette, med eksempel på bruk av veiledende plan i Helseplattformen. Se video, fra 11. mars under konferansen eHelse 2021.

Felles språk i sykepleieplaner

Her kan du høre Bente Christensen fra Norsk Sykepleierforbund, Beate Kristiansen fra Direktoratet for e-helse og Jon-Atle Sagabraaten fra Bouvet fortelle om hvordan Felles språk tas i bruk for sykepleieplaner og hvordan det kan understøtte samhandling. Se video, fra EHiN 11. november 2020.

Kodeverk og terminologi under koronakrisen

Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet, Olav Isak Sjøflot fra Helsedirektoratet og Taran Borge fra Direktoratet for e-helse om hvordan kodeverk og terminologi ble benyttet under starten av koronakrisen. Se video, fra EHiN 11. november 2020.

Hvordan kan Felles språk tas i bruk i en EPJ?

Jørn Andre Jørgensen fra Direktoratet demonstrerer hvordan Felles språk og SNOMED CT kan tas i bruk i en EPJ. Pilot fra oktober 2019 basert på et tidlig forsøk med Opus Dental, se video.

Hva må EPJ-leverandører gjøre for å støtte SNOMED CT i sin løsning?

Her kan du høre Jørn Andre Jørgensen fortelle om hva EPJ-leverandører må gjøre for å støtte SNOMED CT i sin løsning, og om bruk av SNOMED CT fra det enkle til det komplekse. Se opptak, fra webinar om Felles språk og SNOMED CT 02. juni 2021.

Minimalistisk arkitektur med terminologiserveren Snowstorm

Her kan du høre Eirik Hafver Rønjum fra Conteir fortelle om hvordan terminologiserveren Snowstorm muliggjør en minimalistisk arkitektur i løsninger som bruker SNOMED CT. Se opptak, fra webinar om Felles språk og SNOMED CT 02. juni 2021.

Hvor kan man få tak i ressurser knyttet til SNOMED CT?

Jørn Andre Jørgensen fra Direktoratet for e-helse forklare hvor SNOMED CT er tilgjengelig og hvordan man kan få tilgang. Se opptak, fra webinar om Felles språk og SNOMED CT 02. juni 2021.