Hopp til hovedinnhold

Hva er innholdet i reguleringsplanen?

Krav og anbefalinger i reguleringsplanen er strukturert i henhold til en informasjonsmodell.

Modellen er delt inn i henhold til rammeverk for digital samhandling i juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske krav og anbefalinger:

Innenfor hvert av disse områdene er det noen hovedgrupper av informasjonselementer:

Typer informasjon i reguleringsplanen: juridisk, organisatorisk semantisk og teknisk samhandlingsevne
Typer informasjon i reguleringsplanen Se større versjon
  • Juridisk – lover, forskrifter, faktaark og veiledere til Normen
  • Organisatorisk – informasjonstjenester, organisatoriske krav og prinsipper, nasjonale e-helseløsninger, organisatoriske samhandlingsformer
  • Semantisk – informasjonsmodeller, kodeverk og terminologi, semantiske krav og prinsipper
  • Teknisk – samhandlingskomponenter, datalager, tekniske grensesnitt, teknisk samhandlingsform, tekniske krav og prinsipper

Se reguleringsplanens ordliste for en forklaring av de ulike informasjonselementene.

Informasjonsmodellen inneholder også flere elementer som reguleringsplanen kan utvides med senere etter behov.

Dataene i reguleringsplanen forvaltes i henhold til denne informasjonsmodellen.

I reguleringsplanens brukergrensesnitt kan informasjonen vises frem på ulike måter.