Hopp til hovedinnhold

Bruk av XML svarrapport v1.4 i Pasientens prøvesvar

Om dokumentet

Dokumentet beskriver hvordan innholdet i meldingsprofilene til standarden Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 danner grunnlaget for presentasjon og tilgjengeliggjøring av data i Pasientens prøvesvar i Kjernejournal.

Dokumentet illustrerer hvordan innholdet i en XML svarrapport må være for at data skal kunne vises på en konsistent måte fra ulike produsenter i Pasientens prøvesvar. Det samme datagrunnlaget vil bli benyttet av Helsenorge. Presentasjon til Helsenorge vil bli tilpasset innbyggers behov. Løsningen for Helsenorge er ikke klar til utprøvning og er derfor ikke omtalt i dette dokumentet.

Status på dokumentet

Dette dokumentet har status «til utprøving». Dette betyr at dokumentet vil bli oppdatert etter hvert som man får erfaringer med løsningen. Etter planen skal utprøvingsperioden vare ut 2023