Hopp til hovedinnhold

M4.1 Forespørsel om referansenummer

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingene ”Forespørsel om referansenummer” og ”Referansenummer” benyttes av rekvirent for å få tilsendt én eller en serie referansenummer fra Reseptformidleren, til bruk i resept der det skal benyttes referansenummer.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på reseptSende

Besluttet av Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Spørsmål om dokumentet?
E-resept