Hopp til hovedinnhold

MV E-resept Verify

Verify-meldingen bidrar til å sikre kvalitet og personvern i e-resept.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Dokumentet beskriver en melding/web service som benyttes mot Reseptformidleren for å kontrollere at kommunikasjonsløsningene fungerer («handshake»)

Standarden gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på reseptSende
Apotek og bandasjisterSende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept, 25.09.2019.

Kontakt

E-resept
Norsk helsenett