Hopp til hovedinnhold
Søk

MV E-resept Verify

Verify-meldingen bidrar til å sikre kvalitet og personvern i e-resept.

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Dokumentet beskriver en melding/web service som benyttes mot Reseptformidleren for å kontrollere at kommunikasjonsløsningene fungerer («handshake»)

Standarden gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Sende
Apotek og bandasjister Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept, 25.09.2019.

Kontakt

E-resept
Norsk helsenett