Hopp til hovedinnhold

NPR-meldinger

Meldinger for rapportering av virksomhetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister

Denne siden lister opp meldinger som er obligatoriske (normative) å bruke for spesialisthelsetjenesten.

Last ned

Last ned gjeldende versjon av informasjonsmodell og meldinger fra helsedirektoratet.no

Dokumentasjon av modellen er også lagt ut på Sarepta på Gitlab (Direktoratet for e-helse)

Obligatoriske meldinger

Melding Beskrivelse
ide Identifikasjon av personer inkludert i andre meldinger. Inneholder personnummer.
ord Aktivitet og ventelistedata for spesialisthelsetjenesten.
vtk Bruk av tvang i psykisk helsevern
hst Innrapportering av data fra helsestasjon og skolehelsetjeneste
ext Den utvidede NPR-meldingen. Sendes daglig fra HF
pak Pakkeforløp i psykisk helsevern og TSB
raa/rad/str Radiologi og stråleterapi
ska Personskader og ulykker
pre Ambulansetjenester og AMK-sentraler
gtt Global Trigger Tool (GTT)-data
kpp Data om kostnad per pasient
sbs Kartlegginger i TSB: Situasjon ved behandlingsstart
err Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger
hkr Videresending til Hjerte og karregisteret
kre Videresending til Kreftregisteret

Hjemmel

Besluttet av Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften (lovdata.no) § 2-2.

Kontakt

Norsk pasientregister