Hopp til hovedinnhold

ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister

Last ned

Søk etter koder fra Folkehelseinstituttets WHO-side.

Formål og bruksområde

Anatomisk, terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler er et kodeverk som deler inn alle legemidler etter:

  • Det organ de virker på
  • Den virksomme substansen

Kodeverket danner basis for legemiddelstatistikk og registrering av forgiftninger etc.
Skal brukes som tilleggskoder til en del prosedyrekoder (NCMP, NCSP og NCRP) og enkelte diagnosekoder (ICD-10)​

Kodeverket oppdateres løpende.

Gjelder for

Virksomhetstype
​​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.