Hopp til hovedinnhold

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Formål og bruksområde

Opplysninger om ansvarlig/utførende helsepersonell og enhet er viktig for at mottaker av en melding skal vite hvem som bør kontaktes i forbindelse med oppfølging og eventuelle spørsmål.

Det er i varierende grad beskrevet i dokumentasjonen for den enkelte standard hvordan denne type opplysninger skal angis. Dette dokumentet inneholder en samlet beskrivelse av hvordan de mest sentrale av denne typen opplysninger skal angis i standardene for basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger.

I dette dokumentet refererer begrepet kontaktopplysninger til opplysninger om helsepersonell og organisatorisk enhet som har en spesiell rolle eller ansvar knyttet til pasienten og/eller innholdet i den meldingen som sendes.

Dokumentet gjelder følgende standarder:

  • Tjenestebasert adressering
  • Rekvirering av medisinske tjenester
  • Svarrapportering av medisinske tjenester
  • Henvisning
  • Epikrise
  • Pleie- og omsorgsmeldinger
  • Dialogmeldinger
Kontakt
Meldingshjelp