Hopp til hovedinnhold

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

​Dokumentet beskriver retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldingene i samhandling mellom kommuner, fastleger og helseforetak.

Formål og bruksområde

Helsepersonell og andre ansatte som skal samhandle elektronisk har et spesielt ansvar for å kvalitetssikre at det benyttes korrekt meldingstype, at det faglige innholdet er tilfredsstillende, og at meldingen blir sendt til riktig mottaker.

Viktig ved bruk

Trygg og sikker informasjonsutveksling krever at alle ansatte har et bevisst forhold til bruk av meldingene. Ved innføring av elektroniske samhandlingsløsninger er det derfor nødvendig at den enkelte virksomhet utarbeider og gjennomfører opplæring for de som skal sende og motta elektroniske meldinger.

Ansatte må være kjent med ulike typer feil som kan oppstå, samt konsekvenser disse feilene kan ha.

Videre er det nødvendig med klare rutiner for avvikshåndtering både internt og mellom samhandlingsaktørene.