Hopp til hovedinnhold

Bruk av XHTML-formatering

Beskriver hvordan XHTML-formatering skal brukes i meldngsstandardene.

Formål og bruksområde

Dokumentet gir eksempler på og viser hvordan XHTML-formatering kan brukes i datatype anyType.

Endringshistorikk

Dato Endring
15.01.2020
  • Dokument-ID er endret fra HISD 1155:2008 til HITS 1155:2008
  • Mindre språklige endringer

Bruk av XHTML formatering

Noen felt i Direktoratet for e-helse sine meldingsdefinisjoner har datatypen anyType, og det kan da benyttes elementer for formatering av tekst vha. XHTML 1.1 [1].

XHTML formatering skal kun benyttes i felter hvor meldingsdokumentasjonen eksplisitt spesifiserer at dette kan benyttes.

XHTML-elementer må deklareres med riktig navnerom: ”http://www.w3.org/1999/xhtml”

XHTML-elementene som kan benyttes begrenses til elementer som kan benyttes for å gi enkel formatering, basert på XHTML 1.1 moduler.

Modulene som tillates brukt er:

  • Text Module: abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
  • List Module: dl, dt, dd, ol, ul, li
  • Presentation module: b, big, hr, i, small, sub, sup, tt
  • Basic Tables Module: caption, table, td, th, tr

Det anbefales å omfatte xhtml-strukturen med en

som setter default namespace til xhtml, slik at det ikke er nødvendig å prefix’e alle xhtml-elementene, evt sette xhtmlnamespace som default namespace for tag’en som inneholder xhtml-elementene.

Eksempelvis: <dia:TekstNotatInnhold xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

Eksempel

Et eksempel på bruk av formatering fra dialogmeldingen er:

<dia:TekstNotatInnhold>

<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<h1>Behandling - nyresvikt</h1>

<p>Det opplyses om at pasienten vil gjennomgå ny behandling for nyresvikt

den <strong>20. september 2006.(bold)</strong><br/>

Det <em>antas(italic)</em> at behandlingen vil vare i 14 dager.<br/><br/> <br/>

Vennlig hilsen.<br/>Doktor Hansen</p>

<table>

<tr>

<th>Behandling</th>

<td>Nyresvikt</td>

</tr>

</table>

</div>

</dia:TekstNotatInnhold>

Referanser

[1] World Wide Web Consortium (W3C), «XHTML™ 1.1 - Module-based XHTML - Second Edition,» [Internett]. Available: http://www.w3.org/TR/2018/SPSD-xhtml11-20180327/.

Kontakt
Meldingshjelp