Hopp til hovedinnhold

Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv.

Dokumentet beskriver datatyper som blir benyttet i standarder, kravspesifikasjoner mv. for meldingsutveksling og som publiseres av Helsedirektoratet.

Formål og bruksområde

Dette dokumentet beskriver datatyper som blir benyttet i standarder, kravspesifikasjoner mv. som publiseres av Helsedirektoratet. Dette gjelder grunnleggende standarder for elektronisk samhandling og standarder for samhandling i pasientforløp som angitt i Referansekatalogen for e-helse.

Gjelder for

Målgruppen for dokumentet er de som skal utvikle løsninger basert på disse standardene og kravspesifikasjonene.

Kontakt