Hopp til hovedinnhold

ebXML Rammeverk v1.1

Rammeverk for elektronisk kommunikasjon, blant annet et XML-format som kan benyttes til å pakke inn elektroniske meldinger samt prosesser for kvittering, pålitelighet i meldingsoverføringen og sikkerhet.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Standarden beskriver et rammeverk for elektronisk kommunikasjon.

Den dokumenterer hvilke deler av ebXML som skal benyttes i helse- og omsorgstjenesten i Norge, og hvordan standarden skal benyttes for å sikre standardisert og entydig bruk.

Rammeverket definerer blant annet et XML-format for en konvolutt som kan benyttes til å pakke inn elektroniske meldinger samt prosesser for kvittering, pålitelighet i meldingsoverføringen og sikkerhet. Kravdokumentet HIS 1037:2011 beskriver hvordan ebXML-konvolutten skal benyttes for å utveksle informasjon mellom virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

Rapporten forholder seg til ebMS 2.0-standarden i ebXML, og spesifiserer hvilke element som er valgfrie og hvilke som er påkrevd for å sikre interoperabilitet mellom ulike implementasjoner. Det er også dokumentert hvilke kodeverk som skal benyttes og krav til innhold i de ulike informasjonselementene.

Standarden gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som sender eller mottar meldinger Bruke

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 5 første ledd bokstav a).

Kontakt

Meldingshjelp