Hopp til hovedinnhold

Epikrise v1.2

Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Bruk av standarden

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 3.

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Spesialisthelsetjenesten Sende
Helseforetak og private sykehus Sende og motta
Allmennlegetjenesten Motta
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Motta Sende
Øvrige virksomheter som sender epikriser Sende
Øvrige virksomheter som mottar epikriser Motta

Kontakt

Meldingshjelp