Hopp til hovedinnhold
Søk

Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende eller svare på en forespørsel.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 16.

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Sende og motta
Fastleger Sende og motta
Helseforetak og private sykehus Sende og motta
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap Sende og motta