Søk

Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende eller svare på en forespørsel.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Helsefaglig dialog.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se HIS 1152:2006 § 6 første ledd nr. 16.

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Sende og motta
Fastleger Sende og motta
Helseforetak og private sykehus Sende og motta
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap Sende og motta
    Fant du det du lette etter?
    Ja Nei