Hopp til hovedinnhold

Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjons-parametere

Standarden beskriver hvordan kommunikasjonsparametere skal benyttes for at elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren skal bli mer robust.

Formål og bruksområde

Dette dokumentet beskriver hvordan kommunikasjonsparametere og samhandlingsavtaler skal benyttes for at elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren skal bli mer robust.

Aktuelt for

Dokumentet er først og fremst ment for utviklere hos leverandører av IT-systemer for elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren.

Kontakt
Meldingshjelp