Hopp til hovedinnhold

Innkalling dialogmøte

Meldingen benyttes til elektronisk innkalling til dialogmøte 2 og 3 i sykefraværsoppfølging.

NAV sender meldingen

Teknisk dokumentasjon

Digital sykmelding og dialogmeldinger – tekniske spesifikasjoner - nav.no

Gjelder for

Virksomhetstype

Obligatorisk

Fastleger

Motta

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Kontakt
NAV