Søk

Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer

Formål og bruksområde

Ved elektronisk meldingsutveksling er det viktig å kunne koble relaterte meldinger.

Eksempler på dette kan være å koble en mottatt epikrise til relatert henvisning, eller mottatt laboratoriesvar til relatert laboratorierekvisisjon. Det er viktig at EPJ-systemet kan vise hele dialogen med relaterte meldinger (dialogtre). Entydig kobling mellom relaterte meldinger kan bidra til å:

  • øke pasientsikkerheten ved at EPJ-systemene kan utvikle funksjonalitet for å varsle om f.eks. et manglende laboratoriesvar.
  • forenkle arbeidsflyt og tilgang til meldinger i EPJ-systemene.

Dette dokumentet beskriver kobling av meldinger i følgende standarder med tilhørende profiler:

  • Rekvirering av medisinske tjenester versjon 1.5 og 1.6
  • Svarrapportering av medisinske tjenester versjon 1.3 og 1.4
  • Henvisning versjon 1.0, 1.1 og 2.0
  • Epikrise versjon 1.1 og 1.2
  • Pleie- og omsorgsmeldinger versjon 1.5 og 1.6
  • Dialogmelding versjon 1.0 og 1.1

Aktuelt for

Virksomhetstype Anbefalt
Primært leverandører av IKT-systemer for helse- og omsorgstjenesten. Bruke
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei