Hopp til hovedinnhold

Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer

Formål og bruksområde

Ved elektronisk meldingsutveksling er det viktig å kunne vise hvilke meldinger om en pasient som henger sammen. EPJ-systemet må kunne vise hele dialogen med relaterte meldinger på en oversiktlig måte.

Et eksempel på dette er at en tidligere sendt henvisning blir koblet til epikrisen når den mottas. Et annet eksempel er at et mottatt laboratoriesvar blir koblet til rekvisisjonen som ble sendt til laboratoriet.

Standarden beskriver hvordan relaterte meldinger skal kobles sammen. Den kan også brukes som et grunnlag for å utvikle viktig funksjonalitet i EPJ-systemene om f.eks. manglende prøvesvar etter at en rekvisisjon har blitt sendt.

Entydig kobling av relaterte meldinger kan bidra til å:

  • øke pasientsikkerheten
  • forenkle arbeidsflyten og
  • gi enklere tilgang til meldinger i EPJ-systemene

Dette dokumentet beskriver kobling av meldinger i følgende standarder med tilhørende profiler:

  • Rekvirering av medisinske tjenester versjon 1.5 og 1.6
  • Svarrapportering av medisinske tjenester versjon 1.3 og 1.4
  • Henvisning ny tilstand, Viderehenvisning og Status på henvisning
  • Epikrise versjon 1.2
  • Pleie- og omsorgsmeldinger versjon 1.6
  • Dialogmelding versjon 1.0 og 1.1

Gjelder for

VirksomhetstypeAnbefalt
Primært leverandører av IKT-systemer for helse- og omsorgstjenesten.Bruke
Kontakt
Meldingshjelp