Hopp til hovedinnhold

Krav til sikkerhetsbillett ved deling av helseopplysninger

Sikkerhetsbillett er et samlebegrep for alle typer identitets- og tilgangsbilletter uavhengig av protokoll og format.

Formål og bruksområde

En sikkerhetsbillett benyttes i mange ulike anvendelser av data- og dokumentdeling og har som formål å etablere tillit mellom samhandlende aktører.

Alle prosjekter som skal ta i bruk data- og dokumentdeling må spesifisere innholdet i en sikkerhetsbillett som aktørene kan stole på. Innholdet i sikkerhetsbillett skal benyttes til tilgangsstyring og logging og danne grunnlag for etterprøvbarhet av tjenstlig behov og innsyn i brukslogg.

Dette dokumentet beskriver et felles minimumsinnhold i sikkerhetsbilletten som skal være felles for helse- og omsorgstjenestene og som prosjekter kan benytte i nye anvendelser av data- og dokumentdeling.