Hopp til hovedinnhold

Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. 

Formål og bruksområde

Dokumentet inneholder informasjonsmodell for og beskriver hvordan NAV sin blankett ”Legeerklæring ved arbeidsuførhet IA 08-07.08 Bokmål Fastsatt 10.99” skal overføres elektronisk ved hjelp av XML-syntaks.

Meldingen skal benyttes ved elektronisk innrapportering fra helsepersonell til Nav.

Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk

​​Virksomheter hvor leger er pålagt å sende inn legeerklæring ved arbeidsuførhet.

MERK: Unntak beskrevet i Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten.

Sende

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta.

Kontakt
NAV