Hopp til hovedinnhold

M10 Utleveringsrapport

Meldingen sendes fra utleverer til reseptformidleren ved utlevering av legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler til pasient. 

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingene for utleveringsrapportering til de forskjellige aktørene er alle knyttet til melding om utlevering av legemiddel til pasient. M10 sendes fra utleverer til reseptformidleren ved en utlevering. Meldingen kan da videresendes fra reseptformidleren til rekvirent (M6), fastlege (M8) og kjernejournal (M8.1). M20 sendes fra reseptformidleren til Statens legemiddelverk når reseptformidleren har mottatt en M10 på et preparat uten markedsføringstillatelse i Norge.

Det forutsettes av meldingene brukes sammen med Standard for hodemelding [2] for overføring av informasjon om avsender og mottaker

Bruk av standarden

VirksomhetstypeObligatorisk
Apotek og bandasjisterSende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt
Norsk helsenett