Hopp til hovedinnhold

M14 Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket

Meldingen er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse. 

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingene M3 Anmodning om søknad til SLV, M14 Søknad til SLV og M15 Søknadssvar fra SLV er knyttet til søknad til SLV om legemiddel uten markedsføringstillatelse.

Det forutsettes av meldingene brukes sammen med Standard for hodemelding for overføring av informasjon om avsender og mottaker

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Statens legemiddelverk Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt
Norsk helsenett