Søk

M15 Søknadssvar fra SLV

M15 er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse. 

Formål og bruksomårde

Det forutsettes at meldingene brukes sammen med Standard for hodemelding for overføring av informasjon om avsender og mottaker.

Dokumentet inneholder en full informasjonsmodell beskrevet som UML-diagrammer og klassebeskrivelser, samt XML meldingsdefinisjon (XSD).

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Statens legemiddelverk Sende
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Motta
Apotek og bandasjister Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Teknisk dokumentasjon

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett.

Kontakt
Norsk helsenett
Fant du det du lette etter?
Ja Nei