Hopp til hovedinnhold

M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket

M15 er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse. 

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksomårde

Det forutsettes at meldingene brukes sammen med Standard for hodemelding for overføring av informasjon om avsender og mottaker.

Dokumentet inneholder en full informasjonsmodell beskrevet som UML-diagrammer og klassebeskrivelser, samt XML meldingsdefinisjon (XSD).

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Statens legemiddelverk Sende
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på reseptMotta
Apotek og bandasjisterMotta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Kontakt
Norsk helsenett