Søk

M18 Oppgjørskrav

Meldingene Oppgjørskrav, Oppgjørsresultat og Utbetaling er alle knyttet til utleverer sin kommunikasjon med Helfo om det økonomisk oppgjør for utlevert vare.

Formål og bruksområde

Prosessen starter med at utleverer sender Oppgjørskrav til Helfo via NAVs meldingsmottak. Helfo svarer med et oppgjørsresultat, og sender deretter en utbetaling for det godkjente beløpet.

Helfo mottar M18.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Apotek og bandasjister Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet/Helfo med hjemmel i blåreseptforskriften § 12. Jf. også avtale om direkte oppgjør med apotek/bandasjist, hjemlet i folketrygdloven § 22-2.

Teknisk dokumentasjon

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett.

Kontakt
Norsk helsenett
Fant du det du lette etter?
Ja Nei