Hopp til hovedinnhold

M20 Notifisering

Dokumentet er myntet på leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingene for utleveringsrapportering til de forskjellige aktørene er alle knyttet til melding om utlevering av legemiddel til pasient. M10 sendes fra utleverer til reseptformidleren ved en utlevering. Meldingen kan da videresendes fra reseptformidleren til rekvirent (M6), fastlege (M8) og kjernejournal (M8.1). M20 sendes fra reseptformidleren til Statens legemiddelverk når reseptformidleren har mottatt en M10 på et preparat uten markedsføringstillatelse i Norge.

Det forutsettes av meldingene brukes sammen med Standard for hodemelding [2] for overføring av informasjon om avsender og mottaker.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Statens legemiddelverk Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt
Norsk helsenett