Hopp til hovedinnhold

M22 Oppgjørsresultat

Meldingene Oppgjørskrav, Oppgjørsresultat og Utbetaling er alle knyttet til utleverer sin kommunikasjon med Helfo om økonomisk oppgjør for utlevert vare

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Oppgjørsprosessen starter med at utleverer sender ett Oppgjørskrav til Helfo via NAVs meldingsmottak. Helfo svarer med et oppgjørsresultat, og sender deretter en utbetaling for det godkjente beløpet.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Apotek og bandasjisterMotta

Besluttet av: Helsedirektoratet/Helfo med hjemmel i blåreseptforskriften § 12. Jf. også avtale om direkte oppgjør med apotek/bandasjist, hjemlet i folketrygdloven § 22-2

Kontakt
Norsk helsenett