Hopp til hovedinnhold

M23 Utbetalingsmelding

Meldingene Oppgjørskrav, Oppgjørsresultat og Utbetaling er alle knyttet til utleverer sin kommunikasjon med Helfo om økonomisk oppgjør for utlevert vare.

Formål og bruksområde

Prosessen starter med at utleverer sender Oppgjørskrav til Helfo via NAVs meldingsmottak. Helfo svarer med et Oppgjørsresultat, og sender deretter Utbetaling for det godkjente beløpet. Helfo sender meldingen.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Apotek og bandasjisterMotta

Besluttet av: Helsedirektoratet/Helfo med hjemmel i blåreseptforskriften § 12. Jf. også avtale om direkte oppgjør med apotek/bandasjist, hjemlet i folketrygdloven § 22-2.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Kontakt
Norsk helsenett