Hopp til hovedinnhold
Søk

M25.1 Legemidler i bruk (Pasientens legemiddelliste)

​M25-meldingene inneholder legemidler og relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

M25.1 sendes fra multidoseansvarlig lege til apotek. Brukes for førstegangs etablering av multidose, endringer fra legen og for bekreftelse på forslag til justeringer fra apotek.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept