Hopp til hovedinnhold

M25.1 Legemidler i bruk (Pasientens legemiddelliste)

​M25-meldingene inneholder legemidler og relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

M25.1 sendes fra multidoseansvarlig lege til apotek. Brukes for førstegangs etablering av multidose, endringer fra legen og for bekreftelse på forslag til justeringer fra apotek.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept